Elemi tanulási technikák

A legtöbb elemi tanulási technikákat valószínűleg mindenki ismeri, mégis úgy érzem érdemes egyben is látni őket. Ha valamelyik ismeretlen lenne, akkor azt pedig érdemes beépíteni a mindennapi tanulásba.

A leggyakrabban használt elemi technikák a következők:

 • Szöveg hangos olvasása
 • Szöveg néma olvasása
 • Az elolvasott szöveg hangos elmondása
 • Az elolvasott vagy már korábban elmondott anyag néma átismétlése a szöveg, vagy jegyzet segítsége nélkül
 • Elmondás más személynek
 • Elolvasott vagy elmondott szövegről hang felvétel készítése és visszahallgatása
 • Ismétlés bármilyen formában
 • Beszélgetés valakivel a tanult információkról
 • Áttekintés
  Előzetes: Amikor a címek, alcímek, főbb bekezdések, fejezetrészek rövid összefoglalóját olvasod el először, és csak utána a többi részt.
  Utólagos: Amikor a már aláhúzott szöveget nézed át, vagy összeveted a szöveget a saját, esetleg tanári jegyzettel.
 • Ismeretlen szó meghatározása
  A szövegkörnyezet elemzésével, a szó felbontásával.
  Visszalapozással a könyvben egy korábbi fejezethez.
  Szótárak, lexikonok, kisegítő könyvek felhasználása, internet segítsége.
 • Aláhúzás, színes kihúzás. A fontosabb részletek kiemelése.
 • Parafrazeálás. Az egyes mondatok, szövegrészek átfogalmazása saját szavak segítségével.
 • Kulcsfogalmak kiírása
 • Jegyzetelés
  Hallott anyag alapján, vagy szöveg olvasása közben készül.
  A jegyzet anyaga vizuálisan tagolt: aláhúzással, nagybetűs írásssal, nyílak, betűk, számok, felsorolások, egyenéj jelek, színek használataval.
 • Tanári vázlat vagy ábra értelmezése.
 • Fogalmak közötti kapcsolatok megkeresése és ennek rögzítése.
  Egy lényeges fogalom köré illeszkedő asszociatív fogalmak.
  Alá- és fölérendeltségi viszonyok.
  Mellérendelt viszonyban lévő fogalmak.
  Ellentétes fogalmak.
  Ok-okozati kapcsolat.
 • Összefoglalás készítése.
 • Kérdés felvetése.
 • Saját vagy mások táltal feltettt kérdések válaszai.
 • Ábra készítése.
 • Az anyag elmondása jegyzet vagy vázlat alapján.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük